logo
Курстардың ресми рұқсаты бар ма?
Оқу қанша сағатқа созылады?
Курс неден тұрады?
Мен Сертификат аламын ба?
Сертификат алу үшін қанша балл жинау керек?
Неліктен менде модуль бойынша 50/75% бар, бірақ мен бәрінен өттім?
Неліктен мен бейне дәрісті көргеннен кейін «Келесі» түймесін баса алмаймын?
https://smartustaz.kz порталында оқу қашан (қай уақытта) өтеді?