logo

Тәжірибелік дағдылардың экспресс-курсы: стигматизацияның алдын алу және кейс менеджмент

  • Қазақ тілі
  • 0

Экспресс-курс "стигматизация" және "кейс-менеджмент" түсініктерінің толық әрі кең мағынасында қолданылуы туралы көзқарас қалыптастыруға көмектеседі.
Курс
заманауи білім беру кеңістігіндегі стигматизация үдерісіне байланысты мәселелерді зерттеушілерге және мектепте болатын жанжалдарды шешу бойынша «кейс-менеджментті» практикалық құрал ретінде қолданушыларға пайдалы.

Курс модулі ҚР Оқу-ағарту министрлігінің сарапшылар кеңесімен келісілген курстар бағдарламасына енген.

Курс туралы:

1. 24/7 бойы тегін оқуға қолжетімділік
2. Теориялық және практикалық бөлімдерді қамтитын 2 модуль (бейнесабақтар, мәтіндік дәрістер, жаттығулар)
3. Ұзақтығы – 20 академиялық сағат

4. Өз-өзіне мониторинг жасау және өтілген материалдың тиімділігін бағалау (тестілеу)

Сіз уйренесіз

"стигма" және "стигматизация" жаңа сөздерін үйреніп шығасыз
жапсырмаларды жапсыру тәжірибесін болдырмау үшін стигматизация өрнектерін өзгертуге
стигматизацияның алдын алу үшін практикалық құралдарды қолдануды үйретесіз
мұғалімдерге мәселелі отбасыларға ықпал ету үшін жұмыс істеуге қажетті негізгі құзіреттерді
кейс-менеджмент технологиясын қолдану арқылы сыныптан тыс жұмыстар ұйымдастыру
кейс-менеджмент құралдарын тиімді пайдалану

Курс бағдарламасы

1-ші модуль. Стигматизация немесе «қорлау» теориясы және оның педагогикалық әдеп нормаларымен/принциптерімен өзара байланысы
1-ші тақырып. Стигма түсінігі. Стигматизация аспектілері

Оқу материалы

Бейнедәріс
2-ші тақырып. Стигматизация теориясы мен инклюзивті білім беру саласындағы педагогикалық әдеп принциптерінің өзара байланысы. Мектеп оқушылары үшін жайлы әрі қауіпсіз орта қалыптастырудың маң

Оқу материалы

Бейнедәріс
3-ші тақырып. Стигматизацияны алдын-алу және салдары. Қайталама стигма.

Оқу материалы

Бейнедәріс
4-ші тақырып. Стигматизация теориясы мен мұғалімнің этикалық нормаларының байланысы. Стигматизациялық емес өрнектер

Оқу материалы

Бейнедәріс
2-ші модуль. Отбасымен жұмыс дағдылары. Әлеуметтік педагогтар мен сынып жетекшілеріне арналған кейс-менеджмент
1-ші тақырып. Кейс-менеджменттің анықтамасы. Заманауи педагогикалық теориялар - педагог пен отбасы қарым-қатынасының негізі

Оқу материалы

Бейнедәріс
2-ші тақырып. Кейс-менеджмент педагогтың жұмыс құралы мен формасы ретінде. Кейс-менеджмент кезеңдері: бастапқы бағалау, бағалау

Оқу материалы

Бейнедәріс
3-ші тақырып. Кейсті жоспарлау, жоспарды жүзеге асыру, жабу және бақылау. Білім беру мекемесіндегі кейс-менеджмент процесіне қатысушылар. Отбасымен жұмыс істеу кезінде туындайтын қиындықтар.

Оқу материалы

Бейнедәріс

Курс сипаттамасы

Бұл онлайн-курс бейнематериалдар мен дәрістерді өз бетінше қарауды, жаттығуларды орындауды және кейстерді талдауды көздейді.
Жаттығуларды орындау міндетті, келесі жаттығуға көшу үшін алдыңғысын орындау қажет. Теориялық және практикалық материалды аяқтағаннан кейін сіз қорытынды тестілеуден өтуіңіз керек, оның сұрақтары оқу модульдерінің ақпаратына негізделген. Сертификат алу үшін кемінде 80% балл жинау қажет.

*Ескерту: жаттығулардың іске қосылуы үшін бейнедәрістің (видеолекция) жылдамдығын ауыстырмай және кері айналдырмай қарау керек.

Отзывы о курсе

Кадиркулова Мадина

Английский язык

Кужахметов Мади

Английский язык

Ахметова Динара

Английский язык

Ким Алия

Английский язык

Омарова Айгуль

Английский язык

Отзывы о курсе