logo

Оқушылармен және ата-аналармен тиімді өзара әрекеттесу үшін әлеуметтік-эмоционалдық құзыреттілікті/дағдыларды дамыту

  • Қазақ тілі
  • 0
Тегтер:


Курстың негізгі бағыты - эмоцияларды тану және түсіну дағдыларын, балалардың дамуының психофизиологиялық ерекшеліктерін, сондай-ақ отбасымен жұмыс істеу дағдыларын дамыту.

Курс бағдарламасы ҚР Білім және ғылым министрлігінің сараптамалық кеңес тексеруінен өтті және 2022 жылы ҚР БҒМ келісілген бағдарламалар тізілімінде көрсетілген.

Курс туралы ақпарат:

1. 24/7 тегін оқуға қол жеткізу

2. Теориялық және практикалық бөлімдерді қамтитын 4 модуль (бейнесабақ және мәтіндік дәріс, жаттығулар)

3. Ұзақтығы - 40 академиялық сағат

4. Өзін-өзі бақылау және өткен оқытудың тиімділігін бағалау (тестілеу)

5. Сертификаттау

Сіз уйренесіз

«кәсіби шаршау» белгілерін анықтау
тұрақтылықты қалыптастыру және эмоционалды/кәсіби шаршаудың алдын алу
«мен қалай сезінетінімді» және «басқа адам не сезінетінін» түсіну
өз «эмпатиясын» реттеу және дамыту
балалардың психофизиологиялық дамуында жас ерекшеліктерді ажырату
қазіргі мектеп оқушысының әлеуметтік портретін жасау
кейс-менеджмент технологиясын қолдану арқылы сыныптан тыс жұмыстар ұйымдастыру
кейс-менеджмент құралдарын тиімді пайдалану

Курс бағдарламасы

Педагогикалық қызметтегі эмоционалдық шаршауды алдын алу
Кәсіби күйінудің түсінігі. Күйіну факторлары

Оқу материалы

Видеолекция
Эмоционалды күйінудің белгілері мен кезеңдері

Оқу материалы

Видеолекция
Күйінуге төзімділікті қалыптастыру. BASIC Ph моделі

Оқу материалы

Видеолекция
Эмоционалдық зият, эмоцияларды басқару, күйзелісті басқару, өз дамуыңды басқару. Эмпатия
Эмоциялық интеллект (EQ) және оның адам үшін маңызы. Педагогтар үшін эмоционалдық құзіреттілік құндылығы. Эмоциялық интеллектің үш моделі және негізгі дағдылары

Оқу материалы

Видеолекция
Негізгі эмоциялар. Өзіңіздің эмоцияларыңызды білу. Эмоциялық интеллектінің дамуы неден басталады? Эмоцияларыңызды басқару алгоритмі

Оқу материалы

Видеолекция
Басқалардың эмоциясын ұғу мен түсіну. Эмпатия

Оқу материалы

Видеолекция
Әр түрлі жастағы балалардың психофизиологиялық және когнитивтік даму ерекшеліктері, балалардың дамуындағы дағдарыстар
Әртүрлі жас кезеңдеріндегі бала дамуының психофизиологиялық және когнитивтік ерекшеліктерінің теориялық негіздері

Оқу материалы

Видеолекция
Жас дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі балалардың психикалық және физикалық ерекшеліктері. Кіші мектеп жасындағы балалардың дамуының психофизиологиялық ерекшеліктері. Бастауыш мектеп жасындағы д

Оқу материалы

Видеолекция
Кіші және үлкен жасөспірімдер дамуының психофизиологиялық ерекшеліктері. Ерте және кеш жасөспірімдік кезең дағдарыстары

Оқу материалы

Видеолекция
Отбасымен жұмыс дағдылары. Әлеуметтік педагогтар мен сынып жетекшілеріне арналған кейс-менеджмент
Кейс-менеджменттің анықтамасы. Заманауи педагогикалық теориялар - педагог пен отбасы қарым-қатынасының негізі

Оқу материалы

Видеолекция
Кейс-менеджмент педагогтың жұмыс құралы мен формасы ретінде. Кейс-менеджмент кезеңдері: бастапқы бағалау, бағалау

Оқу материалы

Видеолекция
Кейсті жоспарлау, жоспарды жүзеге асыру, жабу және бақылау. Білім беру мекемесіндегі кейс-менеджмент процесіне қатысушылар. Отбасымен жұмыс істеу кезінде туындайтын қиындықтар.

Оқу материалы